سلام در استفتائات فرمودین که برای شستن محل نجاست با دستمال خیس باید اب ولو ب مقدار کم بر روی نجس جاریرشود حالا سوال اینجاست دستمال خیسی که من در اختیار دارم وقتی بر روی شی میکشم کامل تمیز می‌شود اما روی نجس جاری نمیشه ایا اینگونه پاک میشه؟چون کامل آلودگی ها رو پاک میکنه

باسمه تعالی
ظاهراً پاک می شود.

کد سایت fa10153
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات