آیا داشتن برخی اطلاعات قرآنی برای مجتهد‌بودن کافی است؟
با سلام خدمت حضرت آیت الله هادوی تهرانی حقیر دارای سطح 4 الهیات گرایش قرآن و حدیث معادل دکترا از دانشگاه بین المللی اوراسیا را دارم علم خدا دادی ترجمه وتفسیر قرآن (حروف به عدد)را دارم آیا مجتهد متجزی تلقی میگردم که از مراجع محترمی تقلید نکنم نمونه بسم الله الرحمن الرحیم 786خلاصه قران -------- بسم 102 القرء ان الکریم684 102+684=786 روح نبی ووارثان کتاب القرءان الکریم هستند پس اسم اعظم ند -------- احمد 53 نبی 62 علی 110 زهرا 213 حسن 118 حسین 128 جمع کل 684 -------- العزیز 125+محمد 92+علی110+زهرا 213 حسن 118+حسین 128 جمع 786 مولف دو کتاب در هم ضمیمه هستم رموز زیاد ی به لطف الله از قرآن کشف کردم خداوند سایه شما را از سرامت کم نکند

باسمه تعالی
1. اجتهاد توانایی استنباط احکام از منابع دینی است و اشراف کامل بر علومی چون فقه، اصول، رجال و ... را لازم دارد.
2. اطلاعات قرآنی مذکور برای رسیدن به درجه اجتهاد، به هیچ وجه، کافی نیست.

کد سایت fa9892
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید