آیا پرداخت اجرة المثل به صورت مخفیانه برای حلالیت در جایی که خانه ای غصب شده است، کافی است؟
بسمه تعالی سلام علیکم لطفاً به این سوال هم جواب بفرمایید (سوال تکراری نیست): شخصی، یک خانه را غصب کرده بود و سالها در آنجا بدون رضایت صاحبش زندگی میکردند. زید هم به آن خانه زیاد رفت و آمد کرده بود. زیر بعدها از صاحبش حلالیت خواست که ما که رفت و آمد کرده ایم به ما حلالیت بده، او، حلال نکرد. زید هم اجرة المثلش را حساب کرد و مخفیانه به او رساند. ولی نگفت که من کیستم و این پول برای چیست. آن شخص اینطور فهمید که برای فقیر بودنش است ، برای کمک است که این زید به او میکند. او پول را قبول کرد ولی زید اگر از اول به او می‌گفت که این پول، اجرة المثل خانه تو است که رفت و آمد کرده ام، او قبول نمی‌کرد. او، اصلاً هم حلال نمی کرد و هم پول اجرة المثلش را نمی گرفت. نه به غاصب حلال میکند و نه به اشخاصی که به خانه او رفت و آمد می‌کنند حلال میکند. سوال: ۱. آیا اینطور دادن اجرة المثلش به او، کفایت می‌کند یا باید بداند؟ (مخفیانه دادن که زید داده - به نامه کمک ولی در حقیقت نیتش اجرة المثل است) ۲. آیا اصلاً دادن اجرة المثل در مثل این حالات واجب است یا نه؟ چون صاحب خانه، نه به آنها حلالیت می‌دهد و نه پول اجرة المثلش را می گیرد. چون برای خانه اش خیلی عصبانی است.

باسمه تعالی
1. در جایی که شخصی در مال کسی بدون اجازه وی تصرف می کند، باید برای توبه اضافه بر پشیمانی و  استغفار اجرت المثل آن را بپردازد.
2. اگر خسارتی بر عهده فرد است می تواند مخفیانه بپردازد و نیازی به اعلام نیست. بلکه گاهی ممکن است علنی ساختن مسأله مصداق اعتراف به گناه باشد که شرعا جایز نیست. بعد از پرداخت خسارت و پشیمانی و استغفار رضایت یا عدم رضایت مالک اثری ندارد.

کد سایت fa9891
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب