آیا جایز است در کفاره ها، مثلاً کفارۀ عهد یا کفارۀ روزۀ عمدی به شصت فقیر 1 مد از سیب زمینی یا پیاز یا خیار یا گوجه فرنگی بدهیم؟
در رساله ها می فرمایند که در کفارۀ روزۀ عمدی به شصت فقیر یک مُد گندم یا جو یا نان و مانند این ها بدهد. آیا جایز است در کفاره ها، مثلاً کفارۀ عهد یا کفارۀ روزۀ عمدی به شصت فقیر 1 مد از سیب زمینی یا پیاز یا خیار یا گوجه فرنگی بدهیم؟

باسمه تعالی
1. در صورتی که موارد مذکور جزو غذای متعارف محسوب شوند، دادن آنها به عنوان کفاره (با رعایت مقدار) صحیح است.
2. مقصود از غذای متعارف یعنی ماده غذایی که در سبد غذایی اکثریت مردم منطقه وجود دارد، هرچند آن را همراه مواد غذایی دیگر مصرف کنند.

کد سایت fa6674
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد|کفاره