آیا دندان طبیعی یا مصنوعی که لثه اطراف آن خون بیاید، دهان نجس است و باید اب کشید؟
آیا دندان طبیعی یا مصنوعی که لثه اطراف آن خون بیاید، دهان نجس است و باید اب کشید؟ آیا خون مرطوب در بینی چون جزء اعضای باطنی است، نباید اب کشید؟

باسمه تعالی

1. دندان پر شده و روکش شده که ثابت است حکم دندان طبیعی را دارد که با ملاقات نجاست خارجی یا داخلی نجس نمی‌شود و با از میان رفتن آن پاک می‌گردد. 
2. دندان مصنوعی که قابل برداشتن است، از ظاهر بدن محسوب می شود و اگر نجاست، چه از داخل بدن باشد و چه از خارج، در خارج از بدن با آن ملاقات کند، نجس می‌شود و باید آب کشیده شود. ولی اگر این ملاقات در داخل بدن باشد تا وقتی در داخل بدن است پاک می باشد و پس از خروج از بدن نیز اگر عین نجاست در آن نباشد، پاک است. 
3. بلعیدن خون یا هر نجاست دیگری چه از درون بدن باشد و چه از بیرون، جایز نیست؛ مگر اینکه در آب دهان مستهلک شود. 

4. خون داخل بینی تا وقتی داخل بینی است، نیاز به آبکشی ندارد.

کد سایت fa9633
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات