در چه شرایطی طلاق خلع به طلاق رجعی تبدیل می شود؟
در چه شرایطی طلاق خلع به طلاق رجعی بر می گردد؟ 1. در هیچ جای قرآن صریحا اسمی از خلع نیامده که بتوان آنرا به طور صریح نوعی طلاق مجزا دانست؟ 2. در نوع رجوع هم اگر زن پشیمان شد و برگشت و مرد هم قبول کرد خوب به مهرش بر می گردد و تفاوتی با رجعی ندارد. پس در طلاقهای توافقی که امروزه مرسوم شده و به آن خلع می گویند اگر زن پشیمان شد و مرد هم پذیرفت خود به خود به طلاق رجعی تبدیل می شود. پس نمی توان رجوع به بذل را منوط به گرفتن عین مال کرد مگر در همان زمان که عقد کرده بودند همان روز عین مهریه را مطالبه نموده بود(گرچه می توانست) پس عینا مثل طلاق رجعی دوباره زن طلبکار و مرد بدهکار می شود. پس اینکه رجوع را فقط منوط به رجوع زن به بذل بدانیم گرچه برای حمایت مادی زن لازم است ولی اصل رجوع را زیر سوال نمیبرد. برای مثال اگر طرفین بعد از طلاق توافقی پشیمان شدند و حتی روابطی هم داشتند عده ای از مراجع عظام آنرا رجوع نمی دانند مگر اینکه زن به بذل رجوع کرده باشد این مساله باعث می شود پیمان ازدواج فقط یک پیمان و قراردادی مادی تلقی شود در حالیکه این طور نیست و اگر این طور می بود مردم می بایست مثل خرید و فروش کالا(مثل خودرو )عمل می کردند ودفاتر ثبت ازدواج فرقی با دفاتر اسناد رسمی نمی کردند؟ 3. به عقیده من شرط رجوع زن به بذل گر چه لازم است ولی کفایت نمی کند؟ 4. یعنی مسأله مالی و مادی به اندازه کلیت مساله نکاح و زناشویی مهم نیست همانطور که کسی که بدهی مالی به دیگری دارد و حتی علیرغم داشتن مال آن را نمی دهد گرچه مجرم است ولی جرمش به اندازه کسی نیست که متاهل است و زنا کرده؟ 5. با موارد گفته شده در بالا اگر زن و مردی پس از طلاق توافقی(خلع) نزدیکی یا روابطی داشتند صرف نظر از اینکه مرد باید آنچه را که زن به او بخشیده به زن برگرداند، رجوع محقق می شود و نمی توان آنرا منوط به رجوع زن به بذل دانست؟ 6. آنچه که در بند قبل آمد با ماهیت خلع که کراهت زن از مرد را به هر دلیلی می رساند متناقض است چرا که اگر واقعا این کراهت موجود بود زن اصلا پشیمان نمی شد چه رسد به نزدیکی با مرد، پس اصلیت این طلاق رجعی بوده نه چیز دیگر؟ 7. اگر زن و مردی در دوران عده طلاق خلع با هم روابطی داشتند و زن به بذل خویش رجوع ننمود و به قول بسیاری از علما رجوع محقق نشد پس روابطشان زنا بوده! مثلا شوهر حاضر نشد که مهر سنگین قبلی را بپذیرد یا به دلیل ترس اینکه زن مجدد مهرش را به اجرا بگذارد خواستار کم شدن مهر بود، گرچه هردو از از جدایی پشیمان بودند آیا فقط به دلیل این اختلاف مالی رجوع حاصل نمی شود؟

باسمه تعالی

1. در طلاق خلع اگر زن نسبت به بذل خود رجوع کند، طلاق رجعی می شود و مرد می تواند به زن رجوع کند، هر چند زن راضی به این امر نباشد.

2. در طلاق خلع اگر زن راضی به رجوع باشد، مرد می تواند رجوع کند، حتی اگر زن نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. در این فرض، در واقع زن بذل را به مرد هبۀ غیر معوّض نموده است، چون راضی شده است که مرد بدون باز پس دادن بذل به او رجوع کند.

3. با رجوع مرد، همان ازدواج قبلی احیا می شود و همان مهریه ثابت می باشد. مهریه جدید، منوط به عقد جدید پس از انقضای عده است.

 

کد سایت fa1120
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی طلاق