من در ماه رمضان به شهری سفر کردم که قصد کردم در آنجا بیش از ده روز بمانم، ولی می‌خواهم به اماکن تفریحی که در خارج شهر است نیز بروم، آیا می‌توانم در آنجا روزه بگیرم؟
من در ماه رمضان به شهری سفر کردم که قصد کردم در آنجا بیش از ده روز بمانم، ولی می‌خواهم به اماکن تفریحی که در خارج شهر است نیز بروم، آیا می‌توانم در آنجا روزه بگیرم؟

باسمه تعالی

چون از ابتدا هم می دانستید که چنین سفرهایی برایتان پیش خواهد آمد، در صورتی که این سفرها بیش از دو یا سه ساعت در روز نباشد و فاصلۀ محل اقامت شما تا آن اماکن کمتر از 350 کیلومتر (نصف مسافت شرعی) باشد، روزه صحیح است.

کد سایت fa7147
طبقه بندی موضوعی احکام روزه مسافر