آیا کاشت ناخن یا مژه به منظور زیبا ساختن خویش برای همسر در غسل و وضوی اشکالی ایجاد می کند؟
با سلام ،به منظور اینکه امروزه یکسری اعمال زیبایی نظیر کاشت ناخن و مژه انجام می‌شود و من خانومی هستم که هم از نظر مذهبی اعمالم نظیر نماز و روزه را انجام میدهم و هم از این نظر که هم به زیبایی خود اهمیت میدهم و هم اینکه در این زمانه که بسیاری از افراد این اعمال را انجام می‌دهند و من میخواهم که برای همسر خود زیبا باشم خواستم بدانم که انجام کاشت ناخن و مژه در غسل و وضوی من اشکالی ایجاد میکند؟

باسمه تعالی

1. کاشت ناخن و مژه به انگیزه زیبایی جایز است و اگر برطرف ساختن آن برای هر نماز مشقتی دارد که عرفا تحمل نمی شود ، وضو و غسل با آن صحیح است.
2. باید توجه داشت که اگر شکل و اندازه مژه و ناخن کاشته شده به گونه‌ای است که عرف آن را زینت می‌شمارد، پوشاندن آن در مقابل نامحرم واجب است.

کد سایت fa9890
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال