حکم وضو و عسل با ناخن مصنوعی چیست؟
سلام علیکم شخصی مدعی شده آیت الله هادوی درمورد غسل و وضو با ناخن مصنوعی به قصد زیبایی کاشته شده "جواز مطلق " داده . یعنی دختری که برای زیبایی ناخن کاشته حتی بدون عسر و حرج میتونه باهاش وضو بگیره و غسل کنه ... درسته واقعاً ؟ مصداق عسر و حرج در این موضوع چیه ؟ مثلا هزینه بالا ؟ به زحمت افتادن ؟

باسمه تعالی

1. کاشت ناخن به قصد زیبایی حلال است، چون زیبایی غرضی عقلایی است؛ اما وضو و غسل با آن تنها زمانی صحیح است که جدا کردن آن از دست منجر به عسر و حرج شود.
2. معیار در عسر و حرج، مشقتی است که عرفا تحمل نمی شود؛ یعنی معمول افراد در امور خویش به آن تن نمی دهند. اگر کسی در یک مسأله خاص نتواند خودش به حصول این میزان از سختی اطمینان یابد، می تواند آن را از کسانی که بر موضوع مورد ابتلای او اشراف دارند، سؤال کند.
3. اگر از بین بردن ناخن کاشته برای هر بار وضو و غسل مشقتی دارد که عرفا تحمل نمی شود، وضو و غسل با آن صحیح است.

کد سایت fa9871
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال