دچار التهاب حاد پروستات هستم در کنار مصرف دارو توصیه به انزال حداقل دو بار در هفته شده ام به هر دلیلی همسرم همراهی مرتب ندارد آیا از باب اضطرار امکان خود ارضایی برای تسکین است؟
دچار التهاب حاد پروستات هستم در کنار مصرف دارو توصیه به انزال حداقل دو بار در هفته شده ام به هر دلیلی همسرم همراهی مرتب ندارد آیا از باب اضطرار امکان خود ارضایی برای تسکین است؟

باسمه تعالی

حتی الامکان باید کاری کند که این خود ارضایی مصداقی از استمتاع همسر محسوب شود، مثلاً به دست همسر یا لااقل در حضور او و به نگاه جنسی با وی انجام شود اگر به هیچ وجه چنین کاری ممکن نشد و راه درمان، به گفته یک پزشک مورد اعتماد و متعهد به احکام اسلامی ، منحصر در این کار بود، در حد درمان این کار جایز است، هر چند بهتر است از آن اجتناب شود .

کد سایت fa9755
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی