خرید و فروش ارزهای دیجیتالی که به عنوان جایزه در بازی های آنلاین پرداخت می شوند، در صرافی ها چه حکمی دارد؟
با توجه به نظر آیت الله هادوی در رابطه با خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ارزهای دیجیتالی هستند که به عنوان جایزه در بازی های آنلاین پرداخت می شوند خرید و فروش این ارزهای دیجیتال که جایزه بازیهای آنلاین هستند در صرافی ها چه حکمی دارد؛ البته برخی از ارزهای دیجیتال که جایزه بازی های آنلاین هستند کاربردهای دیگری هم دارند.

باسمه تعالی

اگر ارزش جایزه، بیت کوین باشد باید به وظیفه ای که در فتوای مربوط به بیت کوین آمده عمل کند و اگر جزو رمرارزهای حلال باشد، مانند هر مال دیگری در اختیار مالک آن است و هرگونه تصرف مشروع و مالکانه در آن جایز است. برای تشخیص حلال بودن یا نبودن یک رمزارز به فتوای معظم له در سایت مراجعه فرمایید.

کد سایت fa9623