اگر شخصی مثلاً نذر کرده باشد 50 هزار تومان پول به فلان مؤسسه کمک کند، آیا می تواند ادای نذرش را به تأخیر بیاندازد و با پولش به کربلا برود؟
اگر شخصی مثلاً نذر کرده باشد 50 هزار تومان پول به فلان مؤسسه کمک کند، آیا می تواند ادای نذرش را به تأخیر بیاندازد و با پولش به کربلا برود؟

باسمه تعالی

اگر کسی نذرش معین بود؛ مثلاً در نذرش زمان مشخصی برای ادای نذر قرار داده باشد و آن زمان فرا رسیده باشد و اکنون توانایی پرداخت را هم دارد، باید بپردازد و نمی تواند به جهت امر مستحبی مانند رفتن به کربلا ادای نذر را به تأخیر بیاندازد.

کد سایت fa7517