نماز یومیه به جماعت در اول وقت مقدم است یا نماز میت؟
نماز یومیه به جماعت در اول وقت مقدم است یا نماز میت؟

باسمه تعالی

اگر در صورت تأخیر نماز میت، خوف از بین رفتن جسد میت یا آسیب جدی بر آن یا مفسدۀ دیگری وجود ندارد، نماز جماعت اول وقت را مقدم کند.

کد سایت fa7144
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت|احکام اموات