فردی کثیر الشک و وسواسی هستم. هر بار که به سایت سر می زنم چیز جدیدی می بینم و این همه دستور واقعاً مرا نسبت به واجبات بی علاقه کرده است. آیا نباید به سایت سر بزنم و سعی کنم از احکام دوری کنم؟
فردی کثیر الشک هستم و گرفتار وسواس بودم. بارها نمازم را قطع می کنم تا دوباره فلان موضوع را رعایت کنم. من درحالت عادی بسیار در حال تلاشم که جلوی وسواس را بگیرم و مانند بقیۀ افراد واجباتم را انجام دهم اما هر بار که به سایت سر می زنم چیز جدیدی می بینم و این همه دستور واقعاً مرا نسبت به واجبات بی علاقه کرده است به طوری که قبلاً همیشه اول وقت نمازم را می خواندم اما اکنون به قدری از این کار خسته شده ام که همیشه نمازم یا آخر وقت است و یا قضا! گویا همۀ نمازهایی که تا به امروز خوانده ام، اشتباه بوده و هیچ وقت توانایی و فرصت قضای آن ها را ندارم؛ چون جوانی در حال تحصیل هستم و این موضوع باعث افت تحصیلی من نیز شده است. آیا نباید به سایت سر بزنم و سعی کنم از احکام دوری کنم؟ اکثر احکام را دیده و خوانده ام ولی باز هم خیلی شکیات متفاوتی وجود دارد که جواب هیچ یک را نمی دانم چگونه باید عمل کنم؟

باسمه تعالی

1. اساس درمان در بیماری وسواس، بی اعتنایی به وسوسه های پی در پی است. از هر چیزی که شما را از فرآیند درمان وسواس دور می کند، پرهیز کنید. حتی اگر آن چیز مراجعه به سایت استفتائات باشد! بی شک مراجعۀ مکرر و بدون ضرورت حتی به قصد افزایش آگاهی فقهی و شرعی، در این مقطع شما را در اضطراب و نا آرامی بیش از پیش فرو می برد. توصیه می کنیم حتی برای یافتن پاسخ سؤالات شرعی خود از مراجعه مستقیم به سایت یا هر جایی که انبوهی از اطلاعات فقهی وجود دارد، پرهیز کنید و سؤال خود را از طریق سامانۀ های دریافت استفتاء ارسال کنید و متذکر شوید که فردی وسواسی هستید تا کارشناسان دفتر پاسخی متناسب با وضعیت شما برایتان ارسال کنند.

2. اکنون که تصمیم به درمان گرفته اید، به آنچه از احکام شرعی یقین دارید، عمل کنید و هر چه را نیز مشکوک هستید یا اصلاً نمی دانید صرفاً با روش پیش گفته دنبال کنید. فعلاً بیش از این وظیفه ای ندارید.

کد سایت fa6155
طبقه بندی موضوعی وسواس