آیا به افزایش قیمتی که ناشی از تورم و کاهش ارزش پول باشد، خمس تعلق می گیرد؟
حکم خمس در صورت تورم چیست؟ اگر کسی خمس دارایی اش را بدهد، مثلاً خانه یا هر چیز دیگری را بخرد و بعد از چند سال بفروشد، حتی اگر ارزش واقعی آن اضافه نشده باشد، ارزش ریالی آن اضافه می شود و علت آن هم پایین آمدن ارزش ریال است و نه ارزش آن شیء. اما از آن رو که ارزش دارایی را با ریال و یا پول واحد هر کشوری مقایسه می کنند، دارایی های او زیاد شده است و باید از مقداری که به ارزش پولی آن اضافه شده خمس بدهد. سؤال این است که آیا می توان به جای محاسبۀ ارزش دارایی با پول واحد ایران ارزش آن را بر اساس واحد دیگری مثلاً پول سایر کشورها و یا طلا برآورد کرد؟

باسمه تعالی

1. اگر با پولی که خمس آن داده شده است، چیزی خریداری شود و پس از مدتی قیمت آن چیز افزایش پیدا کند، در صورتی که آن چیز جزء مؤونه محسوب نشود و افزایش قیمت آن بیش از تورم باشد، به ما به التفاوت درصد افزایش قیمت شیء و نرخ تورم، خمس تعلق می گیرد. پس اگر کسی با پول مخمس خانه ای به قیمت صد میلیون خریداری کند که از آن به عنوان محل سکونت خود استفاده نکند (جزء مؤونه اش نشود) و قیمت خانه پنجاه درصد (پنجاه میلیون) افزایش پیدا کند و نرخ تورم مثلاً بیست درصد (بیست میلیون) باشد، به ما به التفاوت پنجاه درصد و بیست درصد یعنی سی درصد (سی میلیون) خمس تعلق می گیرد.

2. ملاک محاسبۀ ارزش پول و تورم، نرخ رسمی اعلام شده از سوی نهادهای مسئول است. این نرخ تابع شرایط زمان و مکان است. با این وصف نمی توان خانه ای را که در تهران و با ریال ایران خریداری شده است، به نرخ دلار آمریکا ارزیابی و در مورد خمس آن اقدام کرد.

 

 

کد سایت fa6
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس