من به خاطر مسائلی از جمله بعد مالی طلبگی تردید جدی دارم. آیا اگر طلبه نشوم، گناه کرده ام و فاسق شده ام و مؤاخذه می شوم؟
در استفتائات دیدم که فرموده‏ اید: اگر شخص استعداد و پشتکار لازم برای رسیدن به قلّه‌های علمی را دارد و می‌تواند به اجتهاد برسد، در شرایط فعلی که این واجب کفایی به اندازۀ کافی تأمین نشده‌است، واجب است به تحصیل علوم دین بپردازد. مگر در علوم دیگر این واجب کفایی انجام شده است؟ دوستانم به من می گویند وظیفه دارم در این راه وارد شوم حتی گاهی واجب می دانند و من به خاطر مسائلی از جمله بعد مالی طلبگی تردید جدی دارم. آیا اگر طلبه نشوم، گناه کرده ام و فاسق شده ام و مؤاخذه می شوم؟

باسمه تعالی

اگر شرایط گفته شده در آن استفتاء را در خود می بینید، بر شما واجب عینی است به تحصیل علوم دینی بپردازید؛ هرچند در سایر مشاغل هم «من به الکفایه» به اندازۀ کافی تامین نشده باشد؛ زیرا در مقام تزاحم بین این دو واجب، اشتغال به دروس دینی اهم است و مسائل مالی هم نباید مانع از انجام واجبات باشد و باید به خداوند توکل کرد که فرمود: «من یتق الله یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه»*

 

*هر کس تقوا پیشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى‌کند و او را از جایى که گمان ندارد، روزى مى‌دهد. (سورۀ طلاق، 2 ـ 3)

کد سایت fa3496
طبقه بندی موضوعی تحصیل در حوزه