آیا دزدیدن وسیله ای از شخصی که وی قبلا آن وسیله را از ما دزدیده بوده، حرام است؟
آیا دزدیدن وسیله ای از شخصی که وی قبلا آن وسیله را از ما دزدیده بوده، حرام است؟

باسمه تعالى

بنابر احتیاط واجب باید به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنید؛ البته در صورتی این کار را مقدور نیست یا عسر و حرج دارد یا می دانید با مراجعه، به نفع شما حکم نخواهد شد، اگر خود آن مال باقی است، برداشتن آن مانعی ندارد و اگر عین مال از بین رفته است، می توانید تقاص کنید و به اندازۀ آن مال، از اموال شخص غاصب (دزد) بردارید.

 

کد سایت fa1828
طبقه بندی موضوعی احکام غصب|حق الناس