چند سال قبل، در سربازی، میان زید و عمرو یک‌ مشکلی بود. زیدخواست عمرو را بزند؛ ولی عمرو قبل از آن زید را زد به طوری که از صورتش کمی خون آمد. آیا بر عمرو دیه واجب است؟
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم لطفاً جواب بفرمایید مهم است. سوال در باره دیه است. چند سال قبل، در سربازی، میان زید و عمرو یک‌ مشکلی بود. زید جاهل و غیر متدین، ولی عمرو مؤمن شیعه. یک روز، زید، می‌آمد به روی عمرو که او را بزند ولی عمرو قبل از آن که زید بزند، زود او را (یعنی زید را) زد به صورتش. از صورتش کمی خون آمد. یعنی عمرو خودش را دفاع کرده. ولی مسأله اینجااست که قبل از زید او را زد. ۱. آیا بر عمرو دیه واجب است؟ ۲. اگر دیه واجب است؛ بعد از چند روز یا چند ماه، عمرو از زید حلالیت گرفت. اینطور که (قریب به این مضمون که) گفت «مرا بخش...». او هم بخشیده. ولی در باره مسأله دیه صحبت نشد. زید هم جاهل بود و در باره مسائل دیه اطلاع نداشت که دیه اش را هم ببخشد. آیا در این حال چطور، دیه بر عهده عمرو مانده یا ساقط شده ؟ (عمرو نمی‌تواند زید را پیدا کند تا احتیاطا حلالیت بطلبد)

باسمه تعالی

از آنجا که در مقام دفاع از خود این کار را کرده است، چیزی بر گردن او نیست.

کد سایت fa10044
طبقه بندی موضوعی دیات|حق الناس