فرزندی در زمان حیات مادر مقداری از طلاهای مادر را بر می داره بدون اجازه مادر تبدیل به ریال می کند مادر از این کار فرزند ناراحت میشه البته چون فرزند اخر بوده ومادر هم مسن بوده امرار معاش مادر برعهده فرزند می افتد وفرزند هیچ پولی را برای خودش بر نمی داره وخرج مادر کرده یک روز هم فرزند از مادر حلالیت طلبیده مادر سکوت کرده فقط یک کلام گفته مواظب باش ابروی من ریخته نشود در زمان حیاتم یک جورایی شک دارم مادر حلالش کرده یا نه بعد از فوت مادر ورثه ادعا دارند باید طلا تقسیم ورثه بشود نه ریال ایا باید ریال تقسیم بشه یا طلا
با سلام وعرض ادب فرزندی در زمان حیات مادر مقداری از طلاهای مادر را بر می داره بدون اجازه مادر تبدیل به ریال می کند مادر از این کار فرزند ناراحت میشه البته چون فرزند اخر بوده ومادر هم مسن بوده امرار معاش مادر برعهده فرزند می افتد وفرزند هیچ پولی را برای خودش بر نمی داره وخرج مادر کرده یک روز هم فرزند از مادر حلالیت طلبیده مادر سکوت کرده فقط یک کلام گفته مواظب باش ابروی من ریخته نشود در زمان حیاتم یک جورایی شک دارم مادر حلالش کرده یا نه بعد از فوت مادر ورثه ادعا دارند باید طلا تقسیم ورثه بشود نه ریال ایا باید ریال تقسیم بشه یا طلا

باسمه تعالی
آن مقدار از پول که بعد از مرگ مادر باقیمانده است جزء ارثیه است و باید تقسیم شود.

کد سایت fa9994
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ارث