سلام آبی متنجس اول است روی سرامیک می‌ریزد وبه محض ریخته شدن اب روی سرامیک مثله یه لایه میماند ..با این تفاسیر سرامیک که اب روش مثله یک لایه موند میشه متنجس دوم..و بعددست من میره داخل این آبی که مثله ی لایه مونده دستم میشه متنجس سوم ..آیا درست برداشت کردم
سلام من چند روز پیش این سوالو پرسیدم..سلام آبی متنجس اول است روی سرامیک می‌ریزد وبه محض ریخته شدن اب روی سرامیک مثله یه لایه میماند ..با این تفاسیر سرامیک که اب روش مثله یک لایه موند میشهه متنجس دوم..و بعددسته من میره داخل این آبی که مثله ی لایه مونده دستم میشه متنجس سوم ..آیا درست برداشت کردم جواب شما این بود. باسمه تعالی 1. اگر مقصود از لایه، همان رطوبتی است که در سطح باقی می‌ماند، دست در فرض مذکور متنجس سوم است، زیرا مقدار رطوبت کمتر از آن است که عرف آن را جدای از سرامیک بداند، هرچند در دید دقیق عقلی از هم جدا باشند. 2. اگر مقصود باقی ماندن همان آب است به میزانی که عرف آن را جدای از سطح میداند، دستی که داخل این آب رفته است، متنجس دوم محسوب میشود. حالا سوالم اینجاست طبق این گفته..آبی متنجس اول است من پام داخل این اب میره وقتی پامو رو سرامیک میذارم همون اب روی سرامیک مثله لایه میمونه یعنی سرامیک هم متنجس دوم هس یا سوم..ممنون میشم توضیح بفرمایید

باسمه تعالی

1. وقتی پا داخل آب می رود و بیرون می‌آید، از نظر عرف تنها رطوبت آب به پا منتقل شده است، اطلاق لایه‌ای از آب به آن یک دیدگاه تحلیلی عقلی است که در موضوع احکام جای ندارد.
2. وقتی پا که متنجس دوم است با همان رطوبت با سرامیک برخورد می کند آنچه منتقل می‌شود در دید عرف رطوبت است و سرامیک را متنجس سوم میکند.

کد سایت fa9879
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات