اگر درون حلقه طلا، لاک بی رنگ یا چسب بزند به طوری که میان انگشت و طلا حائل ایجاد شود، آیا استفاده از انگشتر طلا برای مرد در این فرض جایز است یا به همراه داشتن طلا باعث به کلی حرمت و باعث باطل شدن نماز است؟
اگر درون حلقه طلا، لاک بی رنگ یا چسب بزند به طوری که میان انگشت و طلا حائل ایجاد شود، آیا استفاده از انگشتر طلا برای مرد در این فرض جایز است یا به همراه داشتن طلا باعث به کلی حرمت و باعث باطل شدن نماز است؟

باسمه تعالی

1. تزیین به طلا برای مردان حرام است.

2. ایجاد حائل بین طلا و انگشت تأثیری ندارد. همچنان استفاده از این انگشتر برای مرد، تزیین به طلا محسوب می شود و حرام است و باعث بطلان نماز می گردد.

کد سایت fa9820