در جواب سوال fa1983 مراد زن مسلمان است؟
این استفتا رو از همین سایت آوردم اینجا ، سوال اینکه مورد ۲ و ۳ در ادامه توضیحِ بیشتر مورد ۱ هست؟ یعنی منظورشون زن مسلمان هست؟ ------------------ آیا نگاه کردن به عکس نامحرم گناه است؟ آیا نگاه کردن به عکس نامحرم گناه است؟ باسمه تعالى 1- نگاه به عکس نامحرم مسلمان با شهوت مطلقا حرام است. 2- نگاه (بدون شهوت) به عکس نامحرمی که شما میشناسید، بیش از صورت و کفین جایز نیست. 3- نگاه (بدون شهوت) به بیش از صورت و کفین زنان نامحرمی که شما نمی شناسید بلا مانع است

باسمه تعالی

جواب مثبت است و موارد دو و سه نیز مربوط به زن مسلمان می‌شود.

کد سایت fa9690
طبقه بندی موضوعی روابط زن ومرد