با توجه به نظر جنابعالی در خصوص مسافت طی شده در سفر شرعی که یک روز را معادل 700 کیلومتر رفت و برگشت دانسته اید، این مسافت را برای سفرهای دریایی که سرعت شناورها بسیار کمتر از وسیله نقلیه عمومی زمینی است معتبر می دانید؟ با توجه به اینکه طی مسافت دریایی در یک روز بیشتر از 400 کیلومتر نیست.
سلام علیکم با توجه به تظر جنابعالی در خصوص مسافت طی شده در سفر شرعی که یک روز را معادل 700 کیلومتر رفت و برگشت دانسته اید، این مسافت را برای سفرهای دریایی که سرعت شناورها بسیار کمتر از وسیله نقلیه عمومی زمینی است معتبر می دانید؟ با توجه به اینکه طی مسافت دریایی در یک روز بیشتر از 400 کیلومتر نیست با تشکر

باسمه تعالی
1. از آنجایی که ملاک در محاسبه، معمول‌ترین وسیله نقلیه عمومی برای سفر در بین مردم است، کند یا سریع بودن وسیله مورد استفاده در اصل حکم تاثیر ندارد. 

2. اگر در کشوری وسیله نقلیه عمومی شناور دریایی باشد و در یک روز به طور متعارف 400 کیلو متر مسافت طی کند، در این صورت مسافت سفر در آنجا همان 400 کیلومتر خواهد بود.

کد سایت fa9685
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر