گوش دادن به صدای خواننده زن بدون غنا و تحریک جنسی از منظر معظم له چگونه است؟
گوش دادن به صدای خواننده زن بدون غنا و تحریک جنسی از منظر معظم له چگونه است؟

باسمه تعالی 

حرام نیست.

کد سایت fa9608
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی