بنده سرباز هستم. برای خواندن نماز شب به نمازخانه می روم و مجبورم لامپ ها رو روشن کنم. آیا این مصرف برق اضافی که از بیت‌المال هست برای انجام امر مستحبی ایرادی ندارد؟
بنده سرباز هستم. نمازخانه آسایشگاه در اتاق جداگانه قرار دارد. برای خواندن نماز شب به نمازخانه می روم و مجبورم لامپ ها رو روشن کنم. آیا روشن کردن لامپ و مصرف برق اضافی که از بیت‌المال هست برای انجام امر مستحبی ایرادی ندارد؟

باسمه تعالی

این امور تابع مقررات آن مکان است و ظاهراً اگر ممنوعیتی در این زمینه اعلام نکرده اند، جایز است.

کد سایت fa9580