همسرم از بنده تمکین نمی کند. آیا بنده با مشورت پزشک در صورت ضرورت می توانم استمناء کنم یا خیر؟
بنده یک فرد حدود 48 ساله می باشم و همسرم نیز از بنده تمکین نمی کند و علت آنکه بنده مشکل پرستات بزرگی پرستات دارم و در صورت خارج نشدن منی مشکل کلیه و آمونیاکی شدن شدید ایجاد کرده که مشکل کبدی به آن اضافه شده است، و نیز به خاطر نداشتن قدرت تمکن مالی توایی ازدواج موقت را ندارم و این موضوع برای بنده بسیار پر چالش شده و با اینکه ورزش می کنم شبها از درد نمی توانم بخوابم که با روزه (مشکل کلیه دارم) این مسئله را حل کنم آیا بنده با مشورت پزشک در صورت ضرورت می توانم استمناء کنم یا خیر؟

باسمه تعالی

1. در صورتی امکان التذاذ از بدن همسر هرچند غیر عمل زناشویی ممکن باشد یا لااقل استمنا با نگاه به همسرش ممکن باشد که در حقیقت مصداق استمتاع زوجین شمرده می شود، استمنای خودش به تنهایی و بدون لذت از همسر جایز نخواهد بود در غیر این صورت باید صبر و عفاف پیشه کند.

2. اگر صبر در برابر شهوت و ترک استمنا به تشخیص پزشک کارشناس متدین موجب ضرر جسمی یا روحی قابل اعتنا باشد و راه دیگری مانند دارو برای دفع این ضرر نباشد، و شخص امکان ازدواج هرچند ازدواج موقت را نداشته باشد، استمنا صرفاً به اندازۀ دفع ضرر، حرام نیست. 

3. عسر و حرج در این مورد به معنای سختی و مشقت تحمل شهوت، به هیچ وجه مجوز ارتکاب استمنا نیست.

کد سایت fa9561