آیا عضویت در پیام رسان های خارجی مثل تلگرام و انشاء و اینستاگرام و کسب درآمد از آن حرام نیستند؟
آیا عضویت در پیام رسان های خارجی مثل تلگرام و انشاء و اینستاگرام و ارائه ربات ها و کانال های پرطرفدار و کسب درآمد از آن، منجر به استیلای دشمن بر ارتباطات مسلمین نمی شود و در نتیجه این کار ، این شبکه ها حرام نیستند؟ با توجه به این که مشابه داخلی پرطرفدار و مناسبی وجود ندارد. در صورت حکم به حرمت، قطعا مبنای آن نفی سبیل است ولی در صورت حکم به حلیت، مبنای حضرتعالی چیست؟

باسمه تعالی

1. در صورت نداشتن منع قانونی اشکال ندارد.

2. آنچه در سؤال آمده است، نمی تواند باعث حرمت استفاده از شبکه های اجتماعی غیر ایرانی شود؛ هرچند بهتر است در جایی که نوع ایرانی آن، استفاده های مشروع و عقلائی مورد نیاز را فراهم می کند، از انواع خارجی آن اجتناب شود.

کد سایت fa9524
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|اینترنت