حکم فیلم هایی که با عنوان دوربین مخفی تهیه می شود، چیست؟
پدیده ای در فضای فیلم سازی شیوع پیدا کرده است که در آن بازیگرانی با دوربین مخفی سعی می کنند به مردم مطلبی خلاف واقع را القا کنند و از آن اثرات اجتماعی با هدف اصلاح برداشت کنند. در این فیلم فرد مخاطب متوجه دوربین مخفی نیست و تمامی مطالبی که بازیگران به آن اشاره می کنند واقعیت ندارد و طوری القا می شود که مورد پذیرش و باور فرد مخاطب در صحنه واقع می گردد. آیا مطالبی (با کیفیت بالا) که بازیگران به آن اشاره می کنند دروغ است؟ آیا فیلم برداری به صورت مخفیانه جایز است؟ آیا رضایت گرفتن از فرد مخاطب در مورد آن محتوای غیر واقع و آن فیلمبرداری مخفیانه بعد از انجام کار رفع حرمت می کند؟

باسمه تعالی

1. اگر پس از این نوع القائات خلاف واقع، آن فرد را از واقعیت امر آگاه کنند و در حین کار آسیب و ضرری به مخاطب وارد نشود و به حوزه خصوصی فرد مورد اشاره، تعرض نشود، حرام نیست.

2. پخش آن قسمتی از فیلم که شخص مزبور در آن است، باید با اجازه وی باشد.

کد سایت fa9515