فحش دادن به شوخی حکمش چیست؟
فحش دادن به شوخی حکمش چیست؟

باسمه تعالی

اگر فحش باعث هتک یا آزار شنونده یا گوینده شود، حرام است؛ هر چند به شوخی گفته شود.

کد سایت fa9425
طبقه بندی موضوعی فحش و ناسزا