بنده سرباز هستم و روز آخر ماه رمضان تا روز عید فطر در پادگان بودم اما نانخور پدرم هستم. زکات به عهده خودم است یا پدرم؟
بنده سرباز هستم و روز آخر ماه رمضان تا روز عید فطر در پادگان بودم اما نانخور پدرم هستم. زکات به عهده خودم است یا پدرم؟

باسمه تعالی

زکات فطر یا همان فطریه بر عهده پدرتان می باشد.

کد سایت fa9396
طبقه بندی موضوعی زکات فطره