مهری که من بر ان سجده می کنم سیاه شده است ولی مطمئن نیستم که این سیاهی جرم داشته باشد. حکم نمازهای گذشته من چیست؟
مهری که من بر ان سجده می کنم سیاه شده است ولی مطمئن نیستم که این سیاهی جرم داشته باشد. حکم نمازهای گذشته من چیست؟

باسمه تعالی

1. سیاهی ها که معمولاً روی مهرها خصوصاً مهر تربت ایجاد می شود، در نظر عرف جرم نیست.

2. اگر این مقدار سیاهی قبلاً در حد جرم نبوده و الآن شک دارید که به حد جرم رسیده یا خیر، بنا را بر جرم دار نبودن بگذارید و نمازهای گذشته و آینده صحیح است.

کد سایت fa9351
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار