آیا قورت دادن آب دهان بعد از بیرون ریختن آب نمک در حالی که دهان شور است روزه را باطل می‌کند؟
من در طول یک روزه مستحبی آب نمک قرقره کردم و بعد از بیرون ریختن آب نمک از دهان طبق عادت آب دهانم را قورت دادم بطوری که هنوز دهانم شور بود و فکر می کنم دوبار هم این اتفاق افتاد. در یک بار هم که سریع یادم افتاد روزه‌ام سعی کردم آن را برگردانم اما نمی دانم مقداری داخل شده یا نه، آیا روزه باطل شده است؟ آیا قورت دادن آب دهان بعد از بیرون ریختن آب نمک در حالی که دهان شور است روزه را باطل می‌کند؟

باسمه تعالی
1. چشیدن طعم باعث بطلان روزه نمی شود.

2. اگر میزان شوری در حدی نباشد که در نظر عرف خوردن و بلعیدن نمک یا آب نمک شمرده شود یعنی در حد چشیدن طعم نمک باشد که ظاهر سؤال همین است، اشکال نداشته و روزه صحیح است.

کد سایت fa9349
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه