آیا می توان با گوش دادن به تلاوت آیات و نگاه کردن به آیه ها بدون زمزمه کردن در ختم قرآن شرکت کرد یا حتماً باید تکرار کنیم؟
آیا می توان با گوش دادن به تلاوت آیات و نگاه کردن به آیه ها بدون زمزمه کردن در ختم قرآن شرکت کرد یا حتماً باید تکرار کنیم؟

باسمه تعالی 

1. خواندن و تدبر در قرآن، اگر نذر با صیغه شرعی نداشته اید، یک امر مستحب است و شرکت در ختم قرآن که در آن به قرائت و تدبر در قرآن کریم پرداخته می شود، امر پسندیده ای است.

2. میزان ثواب و بهرمندی معنوی شما به میزان تلاش خودتان بستگی دارد. اگر علاوه بر شرکت در جلسه ختم قرآن، به آیات الاهی نگاه می کنید یا علاوه بر آن زمزمه کنید، ثواب مضاعف و بیشتری نصیبتان خواهد شد ان شاء الله. ولی این کار شرعا واجب نیست.

3. اگر نذر کردید که در ختم قرآن شرکت کنید، باید به محتوای نذر خودتان و شروطی که برایش گذاشتید مراجعه کنید و هرچه بر خودتان الزام کردید، همان طور عمل کنید، تا نذرتان ادا شود؛ مثلاً اگر نذر کردید قرائت و خواندن باشد، دیگر صرف نگاه کردن کفایت نمی کند.

کد سایت fa9162