حکم گیاه خواری مطلق(وگان شدن/نخوردن گوشت، لبنیات، تخم مرغ و عسل) چیست؟
حکم گیاه خواری مطلق(وگان شدن/نخوردن گوشت، لبنیات، تخم مرغ و عسل) چیست؟

باسمه تعالی

1. استفاده نکردن از یک گروه خاص از خوردنی های حلال شرعاً مانعی ندارد و اگر مثلاً مسلمانی در تمام عمرش به دلیل شخصی از گوشت استفاده نکند، مرتکب حرام نشده است.

2. اما تحریم حلال (استفاده نکردن به دلیل التزام به برخی مکاتب انحرافی و ناسازگار با ارزش های اسلامی که مصرف خوراکی های حیوانی را به کلی ناصحیح می پندارند) جایز نیست.

3. در این مسأله فرقی بین التزام به نخوردن محصولات گیاهی یا حیوانی یا سایر خوردنی های حلال نیست.

کد سایت fa9045