آیا واجب است که هنگام طهارت مخرج بول با آب لوله کشی حتما از دست استفاده کنیم یا فقط ریختن آب کافی است؟
آیا واجب است که هنگام طهارت مخرج بول با آب لوله کشی حتما از دست استفاده کنیم یا فقط ریختن آب کافی است؟ بنده اطراف واژنم بطور طبیعی چرب است که در صورت دست کشیدن چربیش احساس می شود. آیا لازم است که این چربی را با صابون پاک کنم با توجه به اینکه شستم واژن با صابون یا هر شوینده دیگری چندان خوب نیست و برای بدن می‌تواند مضر باشد؟

باسمه تعالی

1. ریختن آب بر مخرج بول کافی است.

2. نیازی به رفع حالت چرب نیست.

کد سایت fa9008
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی