خرید نان از نانوایی برای حیوان خانگی آیا گناه محسوب می شود؟
خرید نان از نانوایی برای حیوان خانگی آیا گناه محسوب می شود؟

باسمه تعالی

1. این کار در حد محدود و تا جایی که اختلال و کمبود در مصرف عمومی نان برای سایرین ایجاد نکند، حرام نیست.

2. در صورتی که در این خصوص قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد، لازم به آن عمل شود.

کد سایت fa8947
طبقه بندی موضوعی قوانین حکومت اسلامی|حق الناس