آیا پیام دادن به افراد ناشناس حق الناس است؛ مثلاً به افراد ناشناس پیام می دهم و آن ها را به نصب برنامه دعوت می کنم؟
آیا پیام دادن به افراد ناشناس حق الناس است؛ مثلاً به افراد ناشناس پیام می دهم و آن ها را به نصب برنامه دعوت می کنم؟ در واقع وقتی به شماره های ناشناس پیام بدهم، موبایل آن ها صدا می دهد و آن ها موبایلشان را روشن می کنند تا پیام من را بخوانند. برای اینکه موبایلشان صدای رسیدن پیام را بدهد، باید کمی از شارژ برقی گوشی را مصرف کند و همچنین وقتی می خواهند گوشی خود را روشن کنند، کمی از شارژ برقی گوشی آن ها مصرف می شود. این کار مثل این است که من از آن ها پول دزدیده ام.

باسمه تعالی

فرد با خرید سیم کارت عملاً تمام فرآیندهای قهری در شبکه اپراتور تلفن همراه مزبور را می پذیرد که از جملۀ آن ها امکان دریافت پیام از افراد ناشناس یا پیام های تبلیغاتی به صورت پیش فرض است. بنابراین حقی در این خصوص از ابتدا برای وی ایجاد نمی شود یا با ورودش در شبکه اپراتور چنین حقی را از خود سلب کرده است.

 

کد سایت fa8848
طبقه بندی موضوعی حق الناس