روابط نامشروع با نامحرم چیست؟
چنانچه زن متاهلی با یک شخص نامحرم به تعداد نامتعارف تماس تلفنی و پیامکی (مانند: سلام صبح به خیر خوبید عزیزم، گاهی وقت ها دلت برای کسی که دوستش داری آنقدر تنگ می شود که حد ندارد. دلت می خواهد بغلش کنی و بوسش کنی) برقرار نماید، آیا موضوع از مصادیق رابطه نامشروع (غیر از زنا) تلقی می شود یا خیر؟ چنانچه زن متاهلی با یک فرد نامحرم بدون اطلاع شوهر به مسافرت یک روزه کوهنوردی برود و در طی مسیر در کوه با هم بوده و دست یکدیگر را بگیرند، آیا از مصادیق رابطه نامشروع (غیر از زنا) تلقی می شود یا خیر؟

باسمه تعالی

1. هر گونه ارتباطی که خارج از حدود و چارچوب های الزام آور شرعی (واجب و حرام) بین زن و مرد نامحرم انجام شود، از نظر اصطلاحات فقهی روابط نامشروع تلقی نمی شود؛ هر چند عمل نامشروع  محسوب می شود.

2. برخی از موارد یاد شده در سؤال، مانند گرفتن دست نامحرم، در صورتی که ضرورتی نبوده، عمل  نامشروع به اصطلاحی فقهی محسوب می شود.

کد سایت fa8777