حکم گرفتن ربا در چه مواردی استثنا شده است؟ آیا فقط گرفتن آن استثنا شده یا دو طرفه است؟
حکم گرفتن ربا در چه مواردی استثنا شده است؟ آیا فقط گرفتن آن استثنا شده یا دو طرفه است؟ آیا گرفتن ربا از افراد خارجی مانند سود بعضی بورس های خارجی جایز است؟

باسمه تعالی

1. ربا بین زن و شوهر، بین پدر و فرزند، بین مادر و فرزند، بین مسلمان و کافر حربی و بین مولی و عبد جایز است.

2. در مواردی که ربا حرام است یا جایز است، فرقی بین گرفتن و دادن آن نیست؛ مگر در مورد کافر حربی که صرفاً گرفتن ربا جایز است اما دادن آن جایز نیست.

3. سرمایه گذاری در بورس با دو شرط جایز است و مکلف باید قبل از ورود به این بازار وجود این دو شرط را احراز کند:

الف. طراحی ساختار این بورس ها به گونه ای باشد که در فرآیند شکل گیری یک معامله مانعی در اجرای حدود شرعی پدید نیاید؛ مثلاً از مسلمانان ربا گرفته نشود.

ب. در شرکت هایی سرمایه گذاری شود، که فعالیت شان اشکال شرعی نداشته باشد؛ مثلاً شرکت های تولید مشروبات الکلی نباشد.

کد سایت fa8605
طبقه بندی موضوعی احکام ربا|بورس