پنج سال پیش، به صورت تصادفی مبلغ قابل توجهی به حسابم واریز شد و آن را مصرف کردم و الآن از این کار پشیمان شدم، ولی نمی دانم باید چه کار کنم؟
پنج سال پیش، به صورت تصادفی (ظاهراً به جهت اختلال سیستمی) مبلغ قابل توجهی به حسابم واریز شد و من آن را مصرف کردم و اصلاً در این مورد به بانک اطلاع ندادم و کسی هم سراغی از من نگرفت. الآن از این کار پشیمان شدم، ولی نمی دانم باید چه کار کنم؟ اگه بخواهم آن مبلغ را برگردانم چندین برابر شده است، و توان آن را ندارم. اکنون تکلیفم چیست؟

باسمه تعالی

1. باید مبلغ مزبور به ارزش روز محاسبه شود و به بانک پرداخت گردد.

2. اگر به کلی توان پرداخت آن را ندارید تا زمان حصول توانایی، تکلیفی ندارید و اگر امکان پرداخت آن به صورت قسطی را دارید، به همان صورت پرداخت کنید.

کد سایت fa8467
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|احکام بانک