یک مغازه دار حاضر است کالایی را که خریده است، در ازای مقداری پیش پرداخت و اضافه کردن مبلغی حدود چند درصد به طور قسطی به ما بفروشد. آیا حکم ربا ندارد؟
یک مغازه دار که فروش قسطی دارد و حاضر است کالایی مثلاً ماشین را که خریده است، به ما در ازای مقداری پیش پرداخت و اضافه کردن مبلغی حدود چند درصد به طور قسطی متناسب با طول پرداخت قسط به ما بفروشد. آیا مبلغی را که در قبال اینکه ما قسطی پولش را می دهیم اضافه کرده اشکالی ندارد؟ حکم ربا ندارد؟

باسمه تعالی

این نوع خرید و فروش در اصطلاح خرید و فروش نسیه است و اشکال ندارد و مبلغ اضافه هم ربا نیست.

کد سایت fa8466
طبقه بندی موضوعی نقد و نسیه|احکام ربا