آیا خرید و فروش ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین که نزد کارشناسان اقتصادی بین المللی دارای ارزش عقلایی و عرفی باشند، جایز است؟
آیا خرید و فروش ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین که نزد کارشناسان اقتصادی بین المللی دارای ارزش عقلایی و عرفی باشند، جایز است؟

باسمه تعالی

1. ملاک آن است که چنین ارزی در بازار عقلا و عرف عمومی دارای ارزش مالی (مالیت) باشد. کارشناسان اقتصادی هم به عنوان آحاد همین عرف می توانند نظر دهند.

2. برای خرید و فروش این نوع ارز علاوه بر مالیت عرفی باید مانع شرعی هم وجود نداشته باشد مثلاً احتمال از بین رفتن این سیستم ارزی وجود نداشته باشد.

کد سایت fa8410
طبقه بندی موضوعی رمزارز