من وسواس فکری دارم و زیاد شک می کنم. وظیفۀ شرعی من چیست؟
من وسواس فکری دارم و زیاد شک می کنم؛ مثلاً رفتم سوپر مارکت خرید و خرید کردم و رفتم بیرون و دوباره چند دقیقه بعد برگشتم و دوباره یک چیز دیگر خرید کردم با اینکه مغازه مشتری دیگه هم داشت و بعدش رفتم و دوباره چند دقیقه بعد برگشتم و این دفعه چیزی نخریدم و فقط رد شدم رفتم. بعدش ذهنم در گیر می شود نکند من من برای بار سوم رد شدم، فروشنده حواسش پرت بشود و اتفاق ناگواری بیافتد. وظیفۀ شرعی من چیست؟

باسمه تعالی

1. حتی الامکان برای معالجه و رهایی از این حال، به متخصص این حوزه مراجعه فرمایید.

2. این مقدار که در سؤال آمده است، کار حرامی مرتکب نشده اید و چیزی بر عهدۀ شما نیست.

3. در صورتی که این حالت شما منجر به خسارت مادی و معنوی یا آزار یا ناراحتی کسی نشود، چیزی بر عهدۀ شما نمی آید در غیر این صورت، ضامن خسارات وارده هستید و در صورت ناراحت شدن و آزار دیگری، باید از وی کسب حلالیت کنید و بلکه اگر می توانستید به نحوی جلوی این کار را بگیرد و نگرفته باشید، مرتکب گناه شده اید.

کد سایت fa8367