آیا خرید و فروش سهام بر اساس شایعات بازار یا خدمات مشاوره ای سهام صحیح است؟
یکی از مواردی که در سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار دهم اخبار و شایعات موجود در مورد عملکرد آینده شرکتی است که می خواهم سهامش را بخرم. همه افراد می توانند به آن شایعه ها دسترسی پیدا کنند. گاهی برای دسترسی به این شایعه ها هم باید هزینه ای پرداخت کرد؛ مثلاً وب سایتی با دریافت هزینه عضویت، شایعات مربوط به یک سهم را در دسترس قرار می دهد ولی به هر حال همه می توانند با جستجو به صورت رایگان یا با پرداخت این هزینه امکان دسترسی به این شایعه ها را پیدا کنند. فرد در مورد این شایعه ها مطمئن نیست که آیا ناشی از خبر پنهانی است یا کسی تحلیل علمی خود را انجام داده و منتشر کرده یا اینکه اصلاً دروغ است. اگر فرد یکی از فاکتورهای تصمیم گیری خود را شایعاتی مزبور قرار دهد، معامله صحیح است و غرری نیست؟ افراد یا گروه هایی هستند که پیشنهاد خرید یا فروش یک سهم را می دهند. این افراد گاهی برای این کار هزینه ای را هم دریافت می کنند. منبع این پیشنهاد ها مشخص نیست که کاملاً تحلیل خودشان است یا اخبار نهانی غیر مجاز است یا از شایعات مذکور در سوال قبل است. همه افراد می توانند با جستجو به این پیشنهادها به صورت رایگان یا با پرداخت هزینه دسترسی پیدا کنند. آیا خرید و فروش این پیشنهادها جایز است ولی منبعش را نمی دانیم؟ اگر فرد یکی از فاکتورهای تصمیم گیری در معامله سهام را همین پیشنهادها قرار دهد، معامله صحیح است؟

باسمه تعالی

1. ریسک سود و زیان در یک معامله با مسأله غرر در معامله کاملاً متفاوت هستند. این مقدار که در سؤال آمده در اصطلاح ریسک بالای معامله را نشان می دهد اما معامله از جهت کالا و قیمت غرری نیست و صحیح است.

2. خرید و فروش این نوع خدمات های مشاوره ای در حوزۀ سرمایه گذاری صحیح است و شرعاً لازم نیست از منابع و مستندات آن ها سؤال یا تحقیق شود. البته اگر تحقیق شد و معلوم شد که ناشی از اطلاعات نهایی غیر مجاز یا اخبار دروغ است، خرید و فروش آن ها جایز نیست.

3. معاملۀ سهام بر اساس این نوع خدمات مشاوره ای صحیح است.

کد سایت fa8339
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|بورس