آیا بعد از پیامبر اسلام و ائمه دیگر جایی برای حرف های جدید وجود دارد یا فقط کپی و تقلید و شرح آن است؟
آیا بعد از پیامبر اسلام و ائمه دیگر جایی برای حرف های جدید وجود دارد یا فقط کپی و تقلید و شرح آن است؟

باسمه تعالی

سخنان و رفتارهای آن بزرگان معصوم ـ علیهم السلام ـ و آیات قرآن کریم و عقل بشری همگی منابعی برای نوآوری در زمینه های گوناگون هستند و این امر غیر از تقلید و شرح است.

کد سایت fa8282
طبقه بندی موضوعی اعتقادات