دوران ساخت و ساز و توسعۀ مسجد برگزار کردن نماز در آن مسجد ممکن نیست آیا می شود اثاث مسجد مثلاً کولرگازی، فرش، مهرها، سجاده ها و لامپ و ... را به یک حسینه منتقل کنند و موقتاً آنجا نماز برگزار کنند؟
دوران ساخت و ساز و توسعۀ مسجد برگزار کردن نماز در آن مسجد ممکن نیست آیا می شود اثاث مسجد مثلاً کولرگازی، فرش، مهرها، سجاده ها و لامپ و ... را به یک حسینه منتقل کنند و موقتاً آنجا نماز برگزار کنند؟

باسمه تعالی

اگر توسعۀ مسجد ضروری یا لااقل به منفعت مؤمنین است، تصرفات مزبور اشکال ندارد.

کد سایت fa8243
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار