چندین سال امرار معاش ما از طریق سود بانک و بورس بوده است، آیا پول بدست آمده حلال است؟ آیا با خمسی پرداخت شود؟
با سلام حدود ۱۴سال پیش پس از فوت پدرم و مشکلات پس از آن مجبور به مهاجرت از قم به تهران شدیم که پول آن از طریق فروش خانه ای بود که به ما ارث رسیده بود و همچنین خانه ای که به نام مادرم بود. پس از مهاجرت به تهران مادرم نمی توانست به کسی اعتماد کند و پول های صغار را به او بسپارد که او کار کرده و سودی را برای گذران زندگی به ما بپردازد بنابراین پول ها را در بانک خصوصی پارسیان سپرده گذاری کرد و در این چندین سال امرار معاش ما از همان طریق بود یعنی پول سود بانک. در این سال های اخیر هم مقداری پول را به طلبه ای پرداختیم که او از طریق سرمایه گذاری در بورس مقداری از سود را به ما بپردازد. در فروض مطرح شده، آیا در فروض مطرح شده خمسی باید پرداخت شود؟ آیا پول بدست آمده حلال می باشد؟ اگر نه برای حلال کردن آن چه کارهایی را باید انجام داد؟

باسمه تعالی

1. سرمایه گذاری در بانک و بورس در صورت رعایت حدود شرعی و قوانین مقررات جمهوری اسلامی ایران، اشکال ندارد.

2. اگر گذران زندگی شما از راه استفادۀ سود این سرمایه گذاری است، اصل سرمایه تان خمس ندارد ولی اگر از سودهای حاصله، در سر سال خمسی یا یک سال پس از دریافت آن ها چیزی باقی بماند، به آن باقیمانده خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa8221
طبقه بندی موضوعی سرمایه|احکام بانک