آیا می شود تسبیح تربت کربلا یا مهر تربت و قرآن را در داخل قبر گذاشت؟
1. آیا می شود تسبیح تربت کربلا یا مهر تربت و قرآن را در داخل قبر گذاشت؟ 2. اگر می شود گذاشت، در قبر باید گذاشت یا در داخل کفن؟ ۳. آیا همین ها را در تابوت یک مسیحی یا یهودی که دشمنی با مسلمانان نداشته است، می شود گذاشت؟

باسمه تعالی

1. مخلوط کردن تربت با حنوط میت مستحب است.

2. قرار دادن تربت در قبر میت مستحب است و فرقی نمی کند که در کفن وی قرار دهد یا در خود قبر.

3. گذاشتن تربت در تابوت غیر مسلمان حرام نیست؛ مگر این که  بی احترامی محسوب شود.

کد سایت fa8143
طبقه بندی موضوعی احکام اموات