بلافاصله بعد از اینکه وضو گرفتم دیدم زیر ناخن شصتم که کوتاه است به اندازۀ یک میلیمترخون چسبیده است، کجا را باید آب بکشم؟
من امروز بلافاصله بعد از اینکه وضو گرفتم دیدم زیر ناخن شصتم که کوتاه است به اندازۀ یک میلیمترخون چسبیده است. الآن واقعا مستأصل هستم؛ چون صورت، سر، پاها که مسح کردم و کف آشپزخانه و لباس هایم که آب نجس پاشیده است. کجا را باید آب بکشم؟

باسمه تعالی

1. خون زیر ناخن که با بیرون تماسی ندارد، ضربه به وضو نمی زند.

2. خون مزبور که با بیرون تماس ندارد، باعث نجاست جایی نمی شود.

3. معمولاً در چنین مواردی خون با قسمت بیرونی ناخن یا پوست تماس ندارد. حتماً در این موارد به تشخیص عرف و افراد عادی مراجعه کنید.

4. دقت بیش از حد در مثل این امور باعث ایجاد وسواس یا تشدید وسواس می شود و باید از آن پرهیز کنید.

کد سایت fa8130
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|وسواس