گاهی برای آهنگی فقط چند تا نت را نوازندگی می کنم و محتوای شعر و موسیقی ای را که قرار است تکمیل بشود، نمی دانم. اگر این آهنگ کامل شد و معلوم شد ایراد شرعی داشته است، گناه کرده ام؟
گاهی یک آهنگساز مجاز با مجوز وزارت ارشاد اسلامی از من درخواست می کند که برای آهنگی که ساخته است، ساز بزنم. با توجه به اینکه من محتوای شعر و موسیقی ای را که قرار است تکمیل بشود، نمی دانم و فقط چند تا نت را نوازندگی می کنم، آیا اگر این آهنگ کامل شد و با صدای خواننده تکمیل و تکثیر شد و معلوم شد ایراد شرعی داشته است، گناه کرده ام؟

باسمه تعالی

اگر احتمال عقلایی وجود دارد که محصول نهایی حرام باشد، کار شما مشارکت در حرام است.

کد سایت fa8116
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی